Продуктът беше добавен успешно в кошницата!

Rаid filler 21 ml 30 nights / Райд пълнител 21 мл 30 нощи

В наличност

Един флакон Raid електрически изпарител срещу комари издържа до 30 нощи, при употреба от 8 часа всяка нощ.

Артикулен номер: 23987
Етикети: Райд пълнител

Rаid filler 21 ml 30 nights / Райд пълнител 21 мл 30 нощи

Един флакон предпазва ефективно помещения с размер до 30 м3 дори при включено осветление и отворени прозорци. Защитава продължително и дискретно. Вече не е необходимо да пръскате или сменяте пълнители всяка нощ. Един флакон Raid електрически изпарител срещу комари издържа до 30 нощи, при употреба от 8 часа всяка нощ. Нивото на течността в пълнителя се следи лесно: когато тя се изпари напълно, е достатъчно да поставите нов пълнител за още 30 нощи защита.
Описание
Безопасно устройство срещу комари. Осигурява ефикасна защита срещу комари за 60 нощи ( при употреба от 8 часа на денонощие), дори и при включено осветление и отворени прозорци.
Инсектицид за борба с комарите.
Опаковката съдържа 1бр. ламиниран пълнител.
Начин на употреба:
1. Отвийте капачката на пълнителя и завийте флакона в долната част на изпарителя. Включете устройството в ел. мрежа при напрежение 220V в близост до отворен прозорец. Уредът работи нормално, след като светне указателната лампа.
2. За да замените пълнителя, изключете устройството от електрическата мрежа и поставете новия пълнител.
Внимание:Не употребявайте в затворени помещения и в такива, които не се проветряват. Не използвайте при деца под 3 години, бременни жени и лица с дихателни проблеми.При контакт с пълнителя – измийте кожата незабавно със сапун и вода. Не докосвайте продукта с метални предмети или мокри ръце. Не покривайте уреда докато работи. Не докосвайте фитила. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти за водната среда.
Предупреждение: Опасен продукт. Н304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р301+Р310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Р331 НЕ предизвиквайте повръщане. Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. Р405 Да се съхранява под ключ. Да се използва само по предназначение. Не употребявайте в затворени помещения. Запазете опаковката с пълните инструкции за употреба и безопасност. Не покривайте уреда, докато работи. Не го докосвайте с метални предмети или мокри ръце. Отстранете или покрийте терариуми, аквариуми и клетки за животни преди употреба. Изключете въздушния филтър на аквариума преди използване на уреда. Да се съхранява далече от хранителни продукти, напитки и храна за животни. Изключете, когато пълнителят свърши, заменете с нов само при изключено устройство. Не докосвайте фитила. СЪСТАВ:  Съдържа: дестилати (нефтени), обработени с водород, средни. Активно вещество: Пралетрин 1,2%

Отзиви

Добави отзив

Вашият отзив

Име *

Email *

Подобни продукти

Най - купувани продукти

169.00 лв.
chat icon

Чат