Zig Zag anti-tick lotion 100 ml. / Зиг Заг лосион против кърлежи 100 мл.

6.00 лв.

Zig Zag е лосион срещу кърлежи, предназначен да предпазва кожата Ви за дълготраен период. Лосионът осигурява повече от 5 часова защита срещу неприятните насекоми.

Още 🠛

Налично

Код: 57626 Категория: Етикети: ,
Сподели

Описание

Zig Zag anti-tick lotion 100 ml. / Зиг Заг лосион против кърлежи 100 мл.

Разрешение номер: 1923-1 / 13.04.2016 год. на МЗ.

Активно вещество: N,N-Диетил толуамид – 18,6 гр. / 100 гр.

Категория на потребителя: Масова.

Препарат за контрол на вредители.

Подгрупа: Атрактанти и репеленти.

Предупреждения за опасност:

Запалими течности и пари;

Може да предизвика сериозно дразнене на очите;

Вреден за водни организми.

Правила за безопасна употреба:

Да се съхранява извън обсега на деца;

Да се държи далече от топлина / искри / открит пламък / нагорещени повърхности;

Тютюнопушенето забранено;

Да се измият старателно ръцете след употреба;

Да се избягва изпускане;

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива. Продължете да промивате. Може да предизвика локално дразнене на очите. Потърсете медицински съвет / помощ.

Приложение:

Репелентът против кърлежи Zig Zag ще Ви защити от вредителите в продължение на до 5 часа. Много подходящ за употреба при преминаване през заблатени райони, по време на лов, риболов, къмпинг и т.н.

Начин на употреба:

Възрастни: Разклатете добре опаковката преди употреба. Нанесете върху кожата на откритите части на тялото, които са изложени на риск от контакт с кърлежи (врат, ръце, крака), с изключение на лицето, от разстояние 10 см, като втриете лосиона равномерно с ръце. За да защитите лицето, пръснете от продукта върху дланите си и го нанесете внимателно, избягвайки зоната около очите и устата. 3 впръсквания от продукта са достатъчни за защита на всяка ръка (от китката до лакътя) и всеки крак. Не прилагайте повече от 2 пъти на ден.

Не превишавайте препоръчаната доза.

Продуктът не е подходящ за деца под 3 годишна възраст.

Деца от 3 до 12 години: Да се прилага само от възрастен. Напръскайте дланите си и обтрийте кожата на детето. Репелентът не трябва да се нанася върху дланите на малки деца, за да не го погълнат или да не влезе в контакт с очите им. Да се прилага внимателно само върху откритите части, които е възможно да бъдат полазени от кърлежи. Останалата част от тялото да се защити с дрехи.

Внимание!

С продукта да се борави на открито или в добре проветриво място.

Да не се вдишват парите.

При деца третирането трябва да се прави през по-големи интервали от време.

При хора с чувствителна кожа може да се появи дразнене.

В случай на кожна реакция, спрете прилагането на продукта.

Не използвайте, ако сте алергични към N,N-Диетил толуамид (DEET).

Не пръскайте върху наранена кожа.

Избягвайте директното вдишване на спрея, както и досега с очите и устата.

При прекратяване на контакта с насекомите, участъкът от третираната кожа трябва да се измие обилно с вода и сапун.

Да не се замърсяват с продукта храни и фуражи за животни, както и помещения, в които те се съхраняват.

Лосионът да се използва само по посочения на етикета начин.

Да се избягва контакт с пластмасови и друг вид повърхности, които могат да се повредят.

Мерки за оказване на първа помощ:

ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете пострадалия на открито. Ако дишането му е трудно, приложете изкуствено дишане. Задължително потърсете медицинска помощ.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Потърсете лекарска помощ незабавно. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е препоръчано от лекар. Не се опитвайте да поставите каквото и да било в устата на човек, който е в безсъзнание.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ И ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте с голямо количество вода. Ако дразненето продължи, потърсете медицинска помощ.

Условия на съхранение:

Да се съхранява при температура под 50 С.

Опаковка: 100 мл.

Производител: Deisa Ebano s.p.a.. Италия.

 

Допълнителна информация

Brand

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Zig Zag anti-tick lotion 100 ml. / Зиг Заг лосион против кърлежи 100 мл.“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *