Продуктът беше добавен успешно в кошницата!

Правила на Фейсбук игра

1. Организатор на играта:

     1.1. „Салвия – ЕТ“ ЕООД с адрес гр.Велико Търново, ул.Васил Левски, №29

2. Период на играта:

     2.1. Instagram - от 25.02.2020г. до 08.03.2020г.

     2.2. Facebook - от 02.03.2020г. до 16.03.2020г.

3. Достъп до правилата:

     3.1. Правилата ще бъдат достъпни на сайта на Аптеки Салвия www.salvia.bg.

4. Механизъм на участие:

     4.1. Играта на Аптеки Салвия ще бъде публикувана на Фейсбук и Инстаграм страницата на Аптеки Салвия, както и на сайта www.salvia.bg.

     4.2. За да участва в играта на Аптеки Салвия, участникът трябва да:

            a) Инстаграм:

                - последва профила на Аптеки Салвия;

                - коментира под публикацията в профила любим вдъхновяващ цитат;

                - отбележи 2 приятелки в коментара си;

             b) Фейсбук:

                 - хареса страницата на Аптеки Салвия;

                 - отговори под публикацията на въпроса "Кои са 6-те лечебни билки, които осигуряват всички необходими елементи за лечение и профилактика на заболявания на стомашно-чревния тракт?", като отговора на въпроса ще откриете в статията  Гастритът – едно от най-често срещаните заболявания сред учениците , която е публикувана в страницата на Аптеки Салвия в раздел БЛОГ;

5. Теглене на печелившите участници

     5.1. На 08.03.2020г., на случаен принцип ще бъдат изтеглени 3 печеливши измежду всички участници, коментирали в играта на Instagram.

     5.2. На 16.03.2020г., на случаен принцип ще бъдат изтеглени 10 печеливши измежду всички участници, коментирали в играта на Facebook.

6. Наградите са осигурени от Аптеки Салвия и са:

     6.1. тематичен за празника подарък изненда за печелившите от играта на Instagram

     6.2. 10бр. книги "Шуслерови соли за деца" 

7. Получаване на наградите

     7.1. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на Аптеки Салвия във Фейсбук и Инстаграм.

     7.2. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

     7.3. Наградите ще бъдат доставени на печелившите безплатно чрез куриерска фирма „Спиди“.

     7.4. Организаторът на играта не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

     7.5. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия участник и подписване на товарителница и протокол от спечелилия участник.

     7.6. При отсъствие на печелившия участник от посочения адрес или ако печелившия участник е предоставил неточен или некоректен адрес, ще бъде оставено съобщение от куриерската фирма с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където спечелилият участник може да получи наградата си.

     7.7. Ако победителят не се свърже с организатора на томболата до 10 дни след тегленето на наградите, ще се изтегли нов победител. Недоставени и непотърсени награди до 28.02.2020г. няма да бъдат доставяни.

     7.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8. Обработване на лични данни

     8.1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Салвия – ЕТ“ ЕООД“  или на нейните подизпълнители, в това число на куриерска фирма „Спиди“ доброволно личните си данни (име, телефон, адрес), за цели свързани с участието в играта и с доставянето на наградите.

     8.2. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

9. Права и отговорност

     9.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

     9.2. Организаторът на промоцията не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

     9.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

               а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; 

               б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

     9.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

     9.5. Организаторът има неотменимо право да прекрати по всяко време играта, обявявайки това на сайта www.salvia.bg, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболата.

     9.6. В играта томбола, нямат право да участват служители на „Салвия – ЕТ“ ЕООД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

10. Замяна и преотстъпване на награди

     10.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

11. Други

     11.1. Участниците в Игрите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила, които са публикувани на сайта www.salvia.bg. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.salvia.bg. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

     11.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се прекратява.

Играта в Инстаграм може да видите тук

Играта във Фейсбук може да видите тук

chat icon

Чат