Контролни органи

Аптеки Салвия предлагат на уебсайта си продукти, за които няма изрична законова разпоредба да не се продават в интернет.

Работно време на онлайн аптеката – от понеделник до петък,  8:00ч – 16:00ч

Он-лайн магазинът на аптеки САЛВИЯ се обслужва от Аптека “САЛВИЯ”, град Велико Търново, ул. Васил Левски №29.

Аптеката е собственост на:

РъководителМаринела Веселинова Тишкова
Търговец“Салвия-ЕТ” ЕООД
БУЛСТАТ204101205
МОЛГабриела Милкова Донева-Караиванова
Седалище и адрес на управлениегр.Велико Търново
ул. Васил Левски №29
Разрешително за търговия номерАП-1455 / 27.03.2017

 

РазрешителноБългарски фармацевтичен съюз – www.bphu.bg

Изпълнителна Агенция по Лекарствата – www.bda.bg

Министерство на Здравеопазването – www.mh.government.bg

Регионална Здравна инспекция Велико Търново – www.riokoz-vt.com

Комисия за защита на потребителя – www.kzp.bg

Българска Агенция по безопасност на храните – www.babh.government.bg